Programma

 • Spīkeri

  JIM BILGER
  CBRE Global, ASV, Asset Services pakalpojumu izpilddirektors ar 35 gadu pieredzi komercīpašumu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā

  PATTY PROSHEK
  CBRE Global, ASV, Nekustamo īpašumu finanšu un grāmatvedības pakalpojumu rīkotājdirektore ar 36 gadu pieredzi, līdere komercīpašumu finansēs

 • PROFESIONĀLA ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA UN PĀRVALDĪŠANA

  Semināru organizē: valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju LANĪDA.

  Semināra valoda: angļu, ar tulkojumu latviešu valodā

  Semināra norises vieta: People Work Coworking, E. Birznieka Upīša iela 21, Rīga

  Semināra saturs: Izglītojošā semināra mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar efektīvas un profesionālas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas teoriju, tajā pašā laikā to pamatojot ar piemēriem no prakses. Abi lektori ir pieredzes bagāti tieši komercīpašumu pārvaldīšanā un finanšu pārskatu sagatavošanā, kā arī īpašuma rentabilitātes nodrošināšanu ilgtermiņā saviem klientiem.
  Diskusijas laikā runāsim arī par problēmām, kas saistītas ar valsts īpašumu pārvaldīšanas efektivitāti.

  Galvenās semināra un diskusiju tēmas:
  - Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas/pārvaldības būtība un pamati - pasākumu kopums, kas orientēts uz klientu un īpašuma vērtības atgūšanu un izaugsmi;
  - Nākotnes apsaimniekošana/pārvaldība - tagadnes situāciju risinājumi, kas nākotnē atmaksāsies.

 • 09:00-09:30

  Reģistrācija, rīta kafija

 • NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANAS VEIDI UN PAKALPOJUMI

  • Nekustamā īpašuma pārvaldība
  • Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
  • Telpu apsaimniekošanas pakalpojumi
  • Centralizētā un decentralizētā apsaimniekošana

 • 11:30 - 11:45

  Kafijas pauze

 • PROFESIONĀLA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

  • Efektīvas īpašnieka un pārvaldnieka attiecības
  • Pārvaldības līgumi
  • Īpašuma apsaimniekotāja pienākumi
  • Īpašuma apsaimniekošanas pasākumu un darījumu veikšana un reģistrēšana
  • Iznomātā nekustamā īpašuma uzturēšana atbilstoši esošajam stāvoklim

 • 13:30 -14:00

  Kafijas pauze

 • NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANAS EKONOMIKA UN PLĀNOŠANA: ĪPAŠUMA PĀRVALDNIEKS KĀ EKONOMISTS-PLĀNOTĀJS

  • Nekustamā īpašuma ekonomika
  • Īpašuma analīze
  • Īpašnieka mērķu analīze
  • Apsaimniekošanas plānošana
  • Darbības pārskatu sagatavošana
  • Nekustamā īpašuma dzīves cikls

 • 15:30- 15:45

  Kafijas pauze

 • BROKERU PAKALPOJUMI

  • Īpašuma attīstības un mārketinga pakalpojumi
  • Mārketinga kampaņas stratēģija
  • Nomnieku atlase un pārrunas par nomas attiecībām
  • Nomas līgumi: galvenie fokusa aspekti
  • Nomas struktūra: double-net un triple-net
  • Nomas maksas palielināšana
  • Nomas līguma pārtraukšana, tai skaitā piespiedu nomas pārtraukšana
  • Labu nomnieka-iznomātāja attiecību nodibināšana

 • KAS IR RISKA MENEDŽMENTS UN KĀ AR TO APIETIES?

  • Fiziskie īpašuma riski
  • Iepirkumu riski
  • Administratīvie riski
  • Nomnieku riski
  • Juridisko konfliktu riski
  • Tirgus riski

 • DISKUSIJU PANELIS: EFEKTĪVA VALSTS ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBA

  • Centrālizētas valsts pārvaldes reformas galvenie soļi, to ietekme un sekas
  • Galvenie izaicinājumi pieņemot profesionālus nekustamā īpašuma pārvaldības principus, ko parasti izmanto privātajā sektorā unpiemērojot tos valsts īpašumā esošo īpašumu iegādei, nomai, uzturēšanai vai atjaunošanai
  • Lielāka efektivitāte ēku uzturēšanā: izmaksu samazināšana un pienācīgas uzturēšanas nodrošināšana

 • 17:00

  Pirmās dienas beigas

 • 09:00-09:30

  Reģistrācija, rīta kafija

 • PROFESIONĀLA TELPU APSAIMNIEKOŠANA

  • Pamata tehniskās uzturēšanas procedūras un to iedalījums
  • Objekta pārvaldnieka pienākumi
  • Nekustamā īpašuma pārvaldnieks un tehniskās apkopes komanda
  • Efektīvas pārvaldnieku-nomnieku attiecības

 • 11:30 - 11:45

  Kafijas pauze

 • NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UZTURĒŠANAS PROGRAMMA

  • Rentablas īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas programmas izveide
  • Nomnieku prasību analīze un risinājumu izstrāde un īstenošana
  • Finansējuma identifikācija
  • Profilaktiskās apkopes pārbaudes
  • Pakalpojumu sniegšanas uzraudzība

 • 13:30 -14:00

  Kafijas pauze

 • ĪPAŠUMA UZTURĒŠANAS UN PĀRBŪVES VAI JAUNAS BŪVNIECĪBAS PROCESA VADĪBA

  • Sadarbības līgums slēgšana par jaunu būvniecību vai īpašuma pārbūvi
  • Ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķini
  • Energoefektivitātes pārvaldība

 • 15:30- 15:45

  Kafijas pauze

 • NĀKOTNES ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANA. FINANŠU PĀRVALDĪBA

  • Finanšu datu plānošana un uzturēšana
  • Uzkrājumi plānotajiem būvdarbiem, to aprēķina metodoloģija
  • Kā izveidot un saglabāt precīzus finanšu pārskatus un bilances atskaites
  • Ikdienas lēmumu pieņemšanapamatojoties uz finanšu informāciju un īpašuma pārvaldību
  • Finanšu pārskati un atskaites
  • Rentabilitātes noteikšana

 • DIKSUSIJU PANELIS: EFEKTĪVA VALSTS ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBA UN APSAIMNIEKOŠANA

  • Valsts īpašuma pārvaldīšanas politika un galvenās prioritātes - kādas tās ir?
  • Valsts nekustamā īpašuma pārbūve un tā virzīšana tirgū: vai publiskajam sektoram jākonkurē ar privāto sektoru? Vai valsts drīkst gūt labumu ar savām aktivitātēm nekustamo īpašumu tirgū?

 • 17:00

  Semināra noslēgums