Programma

 • PROFESIONĀLA ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA UN PĀRVALDĪŠANA

  Semināru organizē: valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju LANĪDA.

  Semināra valoda: angļu, ar tulkojumu latviešu valodā

  Semināra norises vieta: People Work Coworking, E. Birznieka Upīša iela 21, Rīga

  Semināra saturs: Izglītojošā semināra mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar efektīvas un profesionālas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas teoriju, tajā pašā laikā to pamatojot ar piemēriem no prakses. Abi lektori ir pieredzes bagāti tieši komercīpašumu pārvaldīšanā un finanšu pārskatu sagatavošanā, kā arī īpašuma rentabilitātes nodrošināšanu ilgtermiņā saviem klientiem.
  Diskusijas laikā runāsim arī par problēmām, kas saistītas ar valsts īpašumu pārvaldīšanas efektivitāti.

  Galvenās semināra un diskusiju tēmas:
  - Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas/pārvaldības būtība un pamati - pasākumu kopums, kas orientēts uz klientu un īpašuma vērtības atgūšanu un izaugsmi;
  - Nākotnes apsaimniekošana/pārvaldība - tagadnes situāciju risinājumi, kas nākotnē atmaksāsies.

 • Spīkeri

  JIM BILGER
  CBRE Global, ASV, Asset Services pakalpojumu izpilddirektors ar 35 gadu pieredzi komercīpašumu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā

  PATTY PROSHEK
  CBRE Global, ASV, Nekustamo īpašumu finanšu un grāmatvedības pakalpojumu rīkotājdirektore ar 36 gadu pieredzi, līdere komercīpašumu finansēs

 • Darba kārtība

  Reģistrācija, rīta kafija: 09:00 - 09:30
  Semināra sākums: 09:30
  Kafijas pauze: 11:00 - 11:20
  Kafijas pauze: 13:00 -14:00
  Kafijas pauze: 15:30- 15:50
  Pirmās dienas noslēgums: 17:00

 • NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANAS VEIDI UN PAKALPOJUMI

  • Nekustamā īpašuma pārvaldība
  • Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
  • Telpu apsaimniekošanas pakalpojumi
  • Centralizētā un decentralizētā apsaimniekošana

 • PROFESIONĀLA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

  • Efektīvas īpašnieka un pārvaldnieka attiecības
  • Pārvaldības līgumi
  • Īpašuma apsaimniekotāja pienākumi
  • Īpašuma apsaimniekošanas pasākumu un darījumu veikšana un reģistrēšana
  • Iznomātā nekustamā īpašuma uzturēšana atbilstoši esošajam stāvoklim

 • NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANAS EKONOMIKA UN PLĀNOŠANA: ĪPAŠUMA PĀRVALDNIEKS KĀ EKONOMISTS-PLĀNOTĀJS

  • Nekustamā īpašuma ekonomika
  • Īpašuma analīze
  • Īpašnieka mērķu analīze
  • Apsaimniekošanas plānošana
  • Darbības pārskatu sagatavošana
  • Nekustamā īpašuma dzīves cikls

 • BROKERU PAKALPOJUMI

  • Īpašuma attīstības un mārketinga pakalpojumi
  • Mārketinga kampaņas stratēģija
  • Nomnieku atlase un pārrunas par nomas attiecībām
  • Nomas līgumi: galvenie fokusa aspekti
  • Nomas struktūra: double-net un triple-net
  • Nomas maksas palielināšana
  • Nomas līguma pārtraukšana, tai skaitā piespiedu nomas pārtraukšana
  • Labu nomnieka-iznomātāja attiecību nodibināšana

 • KAS IR RISKA MENEDŽMENTS UN KĀ AR TO APIETIES?

  • Fiziskie īpašuma riski
  • Iepirkumu riski
  • Administratīvie riski
  • Nomnieku riski
  • Juridisko konfliktu riski
  • Tirgus riski

 • Organizatori patur tiesības veikt korekcijas programmas saturā

 • Darba kārtība

  Reģistrācija, rīta kafija: 09:00 - 09:30
  Semināra sākums: 09:30
  Kafijas pauze: 11:00 - 11:20
  Kafijas pauze: 13:00 -14:00
  Noslēgums: 15:30

 • PROFESIONĀLA TELPU APSAIMNIEKOŠANA

  • Pamata tehniskās uzturēšanas procedūras un to iedalījums
  • Objekta pārvaldnieka pienākumi
  • Nekustamā īpašuma pārvaldnieks un tehniskās apkopes komanda
  • Efektīvas pārvaldnieku-nomnieku attiecības

 • NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UZTURĒŠANAS PROGRAMMA

  • Rentablas īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas programmas izveide
  • Nomnieku prasību analīze un risinājumu izstrāde un īstenošana
  • Finansējuma identifikācija
  • Profilaktiskās apkopes pārbaudes
  • Pakalpojumu sniegšanas uzraudzība

 • ĪPAŠUMA UZTURĒŠANAS UN PĀRBŪVES VAI JAUNAS BŪVNIECĪBAS PROCESA VADĪBA

  • Sadarbības līgums slēgšana par jaunu būvniecību vai īpašuma pārbūvi
  • Ēkas dzīves cikla izmaksu aprēķini
  • Energoefektivitātes pārvaldība

 • NĀKOTNES ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANA. FINANŠU PĀRVALDĪBA

  • Finanšu datu plānošana un uzturēšana
  • Uzkrājumi plānotajiem būvdarbiem, to aprēķina metodoloģija
  • Kā izveidot un saglabāt precīzus finanšu pārskatus un bilances atskaites
  • Ikdienas lēmumu pieņemšanapamatojoties uz finanšu informāciju un īpašuma pārvaldību
  • Finanšu pārskati un atskaites
  • Rentabilitātes noteikšana

 • DIKSUSIJU PANELIS: EFEKTĪVA VALSTS ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBA UN APSAIMNIEKOŠANA

  • Valsts īpašuma pārvaldīšanas politika un galvenās prioritātes - kādas tās ir?
  • Valsts nekustamā īpašuma pārbūve un tā virzīšana tirgū: vai publiskajam sektoram jākonkurē ar privāto sektoru? Vai valsts drīkst gūt labumu ar savām aktivitātēm nekustamo īpašumu tirgū?

 • Organizatori patur tiesības veikt korekcijas programmas saturā

 • PATTY PROSHEK

  CBRE Global, ASV, Nekustamo īpašumu finanšu un grāmatvedības pakalpojumu rīkotājdirektore ar 36 gadu pieredzi, līdere komercīpašumu finansēs


  Petija Prošeka ir Investīciju grāmatvedības un pārskatu risinājumu jomas (IA&R) izpilddirektore un CBRE pārzine visā pasaulē par IA&R jomu, kas sniedz investīciju grāmatvedības, pārskatu izstrādes un administrēšanas pakalpojumus nekustamo īpašumu īpašniekiem un institucionālo ieguldījumu pārvaldītājiem visā pasaulē.

  P. Prošeka pārrauga arī grāmatvedības grupu CBRE klientu – nomnieku atbalstam, kā arī Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģiona Vienoto pakalpojumu centru. Kopumā viņa vada vairāk nekā 3000 finanšu speciālistu darbu. Strādādama Minesotā, viņa cieši sadarbojas ar valstu pārziņiem – vadītājiem, grāmatvedības jomas vadošajiem darbiniekiem un nekustamā īpašuma speciālistiem, lai sekotu līdzi klientu prasībām un to izpildei izcilā kvalitātē nodrošinātu atbilstošu resursu un instrumentu piesaisti.

  P. Prošeka ir ar biznesa domāšanu apveltīta finanšu vadītāja – spēj domāt stratēģiski un atbilstoši SSAE 18 un SOX vadlīnijām nodrošināt saskanīgu procesu, personalizētu pārskatu un centralizētu uz klientu orientētu pārejas procedūru izstrādi un izpildi. Saviem komandas biedriem P. Prošeka nodrošina vadību, uzraudzību, attīstošu apmācību un atbalstu, viņai vērtība ir izmērāmi un kvalitatīvi rezultāti, pievēršot uzmanību gan iekšējo, gan ārējo klientu apkalpošanas kvalitātei. P. Prošeka ir apliecinājusi, ka spēj sasniegt augstus rezultātus, īstenojot procesu tehnisku pārstrukturēšanu, transformāciju, automatizāciju un optimizāciju.

  Petija Prošeka piebiedrojās CBRE 1987. gadā, un viņai ir bagātīga pieredze finanšu un vadības grāmatvedībā, projektu un administratīvajā vadībā un tehnoloģiju ieviešanā. Viņu uzskata par eksperti finanšu pārskatu un analīzes, prognozēšanas, budžeta veidošanas un resursu vadības jomā. Ar saviem sasniegumiem CBRE uzņēmumā Petija Prošeka ir izpelnījusies plašu atzinību, gan kā valsts, tā arī pasaules mēroga CBRE darbinieku komandas vadītāja.

  Profesionālie sasniegumi

   • Ievērojamākās sievietes biznesā 2014 – Mineapolisa – St. Paul Business Journal

   • Ievērojamākās Minesotas sievietes finanšu jomā 2011 – Finance & Commerce

   • Amerikas darījumu vadības kolēģijas locekle (2011)

   • CBRE Balva par komandas darbu aktīvu pārvaldības pakalpojumu jomā – 2010

   • CBRE Vadītāju inovāciju balva – 2009

   • CBRE Gada komandas spēlētājs – 2006


  Izglītība

  • Sv. Benedikta koledža Seintdžozefā, Minesotā

  • Bakalaura grāds grāmatvedībā

  • Papildu specializācija – Uzņēmējdarbības vadība


 • JIM BILGER


  CBRE Global, ASV, Asset Services pakalpojumu izpilddirektors ar 35 gadu pieredzi komercīpašumu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā


  Džeimss Bildžers ir Stratēģiskais izpilddirektors CBRE Aktīvu pārvaldības pakalpojumu segmentā, viņa tiešā pārraudzībā strādā vairāk nekā 70 darījumu speciālisti, kuri spēj īstenot un vadīt dažādas uzņēmuma darbinieku un noguldītāju iniciatīvas, tostarp šādās jomās: standarta biznesa politika un procedūras (Globālie standarti), digitālā stratēģija (CBRE 360, Axis Portal un Asset View), apmācība un attīstība, biznesa pakalpojumi, HSE (veselība, drošība un vide), kā arī iepirkumi.

  Dž. Bildžers darbojas CBRE Aktīvu pārvaldības pakalpojumu vispasaules izpildu komitejā, kuras galvenā uzmanība ir pievērsta visu programmu, platformu un pakalpojumu globālas sasaistes un integrācijas saskaņotībai. Dž. Bildžera vadībā tiek nodrošināta uz īpašumu orientēto CBRE globālo standartu ievērošana – globālās politikas un procedūru standartizācija viscaur CBRE pārvaldītajā portfelī, CBRE Izcilības standartu ievērošana – klientu apkalpošanas programma, ko viņš ieviesa 1999. gadā un kura joprojām tiek izmantota, kā arī „Vide izcilībai” (Environments for Excellence) – īpašumu pārskata programma, kas nodrošina, ka CBRE vadītāji darbojas saskaņā ar CBRE globālajiem standartiem.

  Dž. Bildžers piebiedrojās CBRE 1991. gadā, iepriekš darbojies īpašumu pārvaldībā un viņam ir pieredze darbā ar A klases augstceltnēm, īpaši augstām ēkām, industriālajiem parkiem un tirdzniecības platībām. Cita starpā, iepriekš strādājis arī kā īpašumu pārvaldības vadošais konsultants Šanhajas Tornī, pasaules otrajā augstākajā ēkā, kuras kopējā platība ir 620 000 kvadrātmetru. Tāpat Bildžers ir bijis arī ģenerāldirektora amatā Losandželosā, pārraugot aktīvu portfeli gandrīz 100 tūkstošu kvadrātmetru apmērā – tur viņš savu talantu un spējas koncentrēja darījumu jomā, kļūstot par Aktīvu pārvaldības pakalpojumu jomas direktoru CBRE Rietumu daļā. Vēlāk, pirms sava tagadējā amata, viņš kļuva par vecāko reģionālo izpilddirektoru par darījumiem ASV.

  Dž. Bildžers patlaban ir CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat - Augstceltņu un pilsētvides padome) kolēģijas loceklis, kur viņš dalās savā īpašumu apsaimniekošanas pieredzē ar attīstītājiem, arhitektiem, būvinženieriem un inženieriem, kā arī nekustamā īpašuma jomas pētniekiem.

  Licences / Sertifikāti

  • Kalifornijas Nekustamā īpašuma brokera licence

  • Sertificēta īpašuma apsaimniekotāja kandidāts


  Sasniegumi

  • Bendžamina Artura Bankera Izglītības izcilības balva – 2005

  • Bendžamina Artura Bankera Izglītības izcilības balva – 2003


  Izglītība

  • Arkanzasas Universitāte – Humanitāro zinātņu bakalaurs, tirgzinības